Wyniki przetargów

Wyniki przetargu na dostawę materiałów biurowych

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH I WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM na dostawę materiałów biurowych z dnia 28.02.2014 r.

           

Wykonawca

Cena

Punktacja

Hurtownia At. Biurowych i Papierniczych T plus P
ul. Wyszyńskiego 49
14-200 Iława
 

3.165,90

100 punktów

oferta wybrana jako najkorzystniejsza

Firma Handlowo-Usługowa KAREN
ul. Gizewiusza 19
14-200 Iława
 

3.511,55

90,16 punktu

PPHU Vika

Lubanów 28b

98-235 Błaszki

3.320,45

95,34 punktu

PEN Artykuły Biurowe
ul. Kosciuszki 3/3a
14-200 Iława
 

3.631,90

87,17 punktu

PHU Jurex
ul. Grunwaldzka 2/B11
82-300 Elbląg
 

3.275,46

96,65 punktu

                                                                                 

Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu, treść ofert odpowiada treści SIWZ.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana niezwłocznie po przekazaniu niniejszej informacji.

 Kamil Zbroja

 

Wiadomości

Kontakt

  • Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach
    14-204 Rudzienice
    ul. Szkolna 2
  • (+48) 89 6402226

Galeria zdjęć